Credințele Noastre

Despre Biblie  

        Biblia este cartea perfectă – corectă în fiecare din afirmațiile ei, cu autoritate în toate cerințele ei, de ajutor pentru orice căutare valoroasă, relevantă pentru orice generație și cultură, necesară pentru fiecare persoană, corectă în înregistrările ei istorice, ireproșabilă în proorociile lucrurilor viitoare, nelimitată în abilitatea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu, demnă de încredere în fiecare promisiune, consistentă și coezivă în toate pasajele ei, completă și de încredere ca și resursă de împlinire a fiecărei nevoie spirituală.  Vorbește intelectului și inimii. Dă înțelepciune și cunoaștere. A rezistat probei timpului, dovedindu-se nelimitată în puterea sa de a sta în picioare în fața cercetării celui ce caută din toată inima și chiar asaltului atacurilor viclene aruncate asupra ei de cei cu inimi întărite care deformează mesajul ei sau care nu vor să o citească cu o minte deschisă.
Și mai mult, Biblia este mesajul lui Dumnezeu
pentru tine. Se aplică întregii umanități ca un întreg, dar de asemenea îți vorbește în mod personal ca și individ. A fost scrisă cu tine în minte. Conține informații pe care trebuie să le înțelegi dacă vrei să ajungi în rai.  Dumnezeu îți cere să-L cunoști, și El te va judeca după ce vei muri bazat pe răspunsul tău referitor la ceea ce a fost revelat  în Biblie, dacă ai ales să-l citești sau nu. Dumnezeu te iubește și vrea să aibă părtășie cu tine; El a scris această carte ca prin ea să poată stabili o relație cu tine, care va începe în această viață, va crește și va dura o veșnicie. Ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, astfel că nu vei înceta niciodată să exiști. Vei exista undeva pentru totdeauna.  Iar statutul tău etern va fi ori unul de o fericire infinită ori unul de o durere de nerostit– depinde întru totul de tine – dacă vei ajunge în această viață să-L cunoști în mod personal pe Dumnezeu așa cum s-a prezentat El Însuși în Biblie. Nu există nici o altă sursă de informație ce poate înlocui Biblia ca ghid spre drumul către rai. Nici un om învățător al unei alte religii sau credințe nu poate vorbi adevărul fără ceea ce a spus Dumnezeu în această carte. Nici o tradiție religioasă nu te poate ajuta dacă o urmezi, în locul regulilor Bibliei. Iar Biblia are răspunsuri, ajutor și mângâiere pentru orice problemă cu care te confrunți astăzi. Dacă trăiești până la 110 ani, nu te vei confrunta cu nici o încercare sau tragedie ce nu-și va putea găsi ajutorul în Biblie. Conține răspunsul pentru supărare, durere, necaz, respingere, pentru orice formă a problemelor în relațiile umane, pentru singurătate, deprimare, mânie, violență, foame, vinovăție, pentru păcatele pe care le-ai făcut, pentru păcatele comise împotriva ta, pentru problemele familiale, problemele legate de lucru, de bani, de sănătate, pentru ignoranță, bigotism, război, sărăcie, terorism, teamă, moarte, pierdere, cum să te rogi într-un mod eficient și pentru fiecare alt lucru.

În ce credem

        Din moment ce Biblia este Cuvântul infailibil și autoritar al lui Dumnezeu (2 Tim. 3:16), noi credem și învățăm următoarele lucruri, după cum ea ne instruiește:

        Este un singur Dumnezeu, ce există dintotdeauna în trei persoane: Tatăl, Fiul (Isus) și Duhul Sfânt (Deuteronom 6:4; Matei 28:19). Dumnezeu Tatăl este Creatorul suveran al tuturor lucrurilor (Geneza 1:1). Isus Cristos este Dumnezeu dintotdeauna, nu o creație a lui Dumnezeu. El a devenit om, fiind Dumnezeu. A trăit o viață fără păcat în locul nostru și a luat pedeapsa de la Dumnezeu pentru păcatele noastre prin faptul că a murit pe cruce în locul nostru. El a înviat din morți prin puterea Duhului Sfânt, a urcat iar la dreapta Dumnezeului Tatăl, și trăiește pentru a mijloci pentru oamenii Săi. După ce Isus s-a urcat la ceruri, El a turnat Duhul Lui cel Sfânt asupra credincioșilor, făcându-i capabili să împlinească porunca Lui de a propovădui evanghelia lumii întregi, o obligație împărtășită de toți credincioșii din ziua de azi (Matei 1:18; Ioan 3:16; Faptele Apostolilor 1:9, 11; 2:1-41; Evrei 4:15; 1Petru 3:18 și evangheliile.)
Toți oamenii păcătuiesc și datorită păcatului, ei sunt pierduți și separați de Dumnezeu. Salvarea, mântuirea și iertarea sunt oferite tuturor în dar prin harul lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos. Când o persoană își pune credința în Cristos ca Mântuitor al Său personal, el este născut din nou și pecetluit de Duhul Sfânt. Toate păcatele lui sunt iertate și el devine copil al lui Dumnezeu, destinat să petreacă veșnicia împreună cu Domnul (Ioan 3:16-19; 5:24; Romani 5:8-9; Efeseni 1:13-14; 2:8-10, Tit 3:5).
Duhul Sfânt este prezent pentru a lucra în lume astăzi, la fel cum a făcut-o de când a adus biserica la viață după ziua cincizecimii când S-a pogorât peste credincioși. El a venit de la Tatăl și de la Fiul pentru a convinge lumea de păcat, neprihănire și judecată, și pentru a regenera, a sfinți și a împuternici spre lucrare pe toți cei care cred în Domnul Isus Cristos. Duhul Sfânt este în fiecare credincios ce crede în Isus Cristos. El este un Ajutor, Învățător și Călăuzitor permanent. Darurile Duhului Sfânt menționate în Biblie sunt valabile și astăzi, dar trebuie folosite în ascultare de Scripturi (cum ar fi vorbirea în limbi – nu în grup sau în timpul serviciului de închinare în dezacord cu ce se întâmplă). Dragostea este mai importantă decât decât cele mai impresionante daruri, fără dragoste tot exercițiul darurilor spirituale este compromis (Ioan 14:26; Romani 8:9; 1Corinteni 3:16; 6:19-20; 12-14).

 

Evanghelia:

        Evanghelia așa cum a dat-o Dumnezeu și cum a declarat-o Pavel: Cristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți a treia zi (1Corinteni 15:3-4). Isus Cristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, a trăit o viață perfectă în locul nostru, ascultând și împlinind legea lui Dumnezeu în locul nostru. Apoi a murit de o moarte de substituire în locul nostru, pentru totdeauna și mulțumind mânia sfântă a lui Dumnezeu în mod complet împotriva tuturor păcatelor – trecute, prezente și viitoare. Învierea Lui a treia zi a dovedit victoria Sa asupra păcatului nostru și asupra morții. Pe această bază este obținută credința care aduce mântuirea.
Credința care aduce mântuirea înseamnă că o persoană trebuie să înțeleagă evanghelia, să o accepte ca fiind adevărată și să o aplice în viața lui punându-și credința în Isus și bazându-se doar pe El drept singura cale pentru a avea o relație corectă cu Dumnezeu și pentru a primi viața veșnică. Momentul în care o persoană își pune credința adevărată doar în Cristos drept singura cale către rai, el este în acord cu promisiunile Scripturii (Ioan 5:24), este în siguranță în Cristos și nu-și poate pierde mântuirea, pentru că nu-și mai aparține, ci a fost cumpărat cu un preț și trupul lui devine proprietatea și templul Duhului Sfânt (1Corinteni 6:19-20). mântuirea credinciosului este a lui Dumnezeu să o păstreze, nu a omului să o piardă. Mântuirea nu este obținută sau menținută pe baza – Cristos plus fapte umanitare sau ritualuri religioase cum ar fi botezul sau cina Domnului, și nici pe baza Cristos plus orice merite umane, ci doar pe baza lui Cristos și nimic altceva. Noi suntem mântuiți doar prin har și mântuirea noastră este menținută doar prin har prin credință în autorul și cel care face credința noastră perfectă, Isus Cristos.

Webinviteflyer2020

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: