Următoarele șase minute

six minutes

Următoarele șase minute vor dura o veșnicie.

Dumnezeu a dat cuvântul Lui lumii, ca fiecare persoană să-L poată cunoaște. În cele șase minute în care vei citi rezumatul celor mai importante adevăruri din Biblie, Domnul îți va arăta calea către pace și viața veșnică.

Pentru totdeauna îți vei aminti de cele șase minute care ți-au schimbat destinul.

Dumnezeu ne-a creat, și ne cere să ascultăm de El.
Dar toți ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și am păcătuit.
Dumnezeu este sfânt, și în mânia Lui, El va pedepsi păcatul.


Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare urmându-şi propriul drum.” (Isaia 53:6)

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie şi împotriva oricărei nedreptăţi a oamenilor.” (Romani 1:18)

Căci datorită acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători.” (Efeseni 5:6)
Dar, din cauza încăpăţânării tale şi a inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie în ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu.” (Romani 2:5)

Dumnezeu ne iubește și a plătit prețul ce ne dă o singură cale de scăpare, prin moartea lui Isus Cristos pe cruce pentru păcatele noastre.


Căci Dumnezeu nu ne-a destinat pentru mânie, ci pentru a primi mântuirea, prin Domnul nostru Isus Cristos.” (1 Tesaloniceni 5:9)

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16) Dumnezeu Fiul, Domnul Isus Cristos, a trăit o viață perfectă, fără păcat, în locul nostru. El a câștigat viața veșnică printr-o viață sfântă. Apoi S-a prezentat ca jertfă pe cruce pentru păcatele noastre, primind toată pedeapsa pentru ele și murind în locul nostru.Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanţă este ceea ce eu, la rândul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre.” (1 Corinteni 15:3) El nu numai că a murit pentru păcatele întregii omeniri, dar El a murit și pentru fiecare păcat pe care tu l-ai făcut. Cum a zis și apostolul Pavel:trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” (Galateni 2:20)

Dacă nu ne punem credința în mod personal doar în Cristos, ziua judecății ne va trimite în iad, un loc de teroare și suferință. Distracția, dragostea și plăcerea vor dispărea pentru totdeauna. Această pedeapsă va veni și pentru oamenii religioși, care se încred în ceea ce ei înșiși fac pentru El, în loc să se încreadă în ceea ce El a făcut pentru ei.


Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în lacul de foc şi pucioasă, unde erau fiara şi profetul fals. Ei vor fi chinuiţi zi şi noapte, în vecii vecilor…. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în lacul de foc.” (Apocalipsa 20:10, 15)

Isus a spus, “Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune limpede: Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!” (Matei 7:22-23)

Dacă ne punem credința doar în Cristos, ziua judecății ne va duce într-un loc plin de dragoste, bucurie și pace. Durerea, boala, moartea, plictiseala, tristețea și oboseala vor dispărea pentru totdeauna.


Isus a spus “Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă.” (Ioan 5:24)

Am auzit un glas puternic ieşind de la tron şi spunând: „Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei (şi va fi Dumnezeul lor). El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi; nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că primele lucruri s-au dus.” (Apocalipsa 21:3-4)

Totuşi, aşa cum este scris: „Niciun ochi n-a văzut, nicio ureche n-a auzit şi la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9)

Alegerea îți aparține. Chiar acum, tu alegi între rai și iad.


Lucrând împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar. Căci El spune: „La vremea îndurării te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat.” Iată că acum este vremea îndurării! Iată că acum este ziua mântuirii!” (2 Corinteni 6:1-2)
Atunci alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi…. Cât despre mine, eu şi familia mea Îi vom sluji DOMNULUI!” (Iosua 24:15) Nimeni nu poate lua această decizie pentru tine. Dar Dumnezeu te iubește, și Fiul Lui, Isus, a suferit și a murit ca tu să poți trăi. El a făcut totul posibil pentru a-ți da viața veșnică. Acum tu decizi dacă vrei să primești sau să respingi darul Lui. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

Răspunsul tău
your response

Dacă crezi acest mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu, pune-ți credința în Cristos și primește mântuirea azi!Când te încrezi doar în Cristos, El îți va vedea credința, îți va ierta păcatele și îți va da viața veșnică. Dacă vrei, îți poți exprima credința în El cu o rugăciune ca aceasta:

Doamne Isus, mărturisesc că Cuvântul Tău este adevărat, că am păcătuit și merit pedeapsa lui Dumnezeu. Cred că Tu ai murit pe cruce în locul meu și ai primit pedeapsa mea. Apoi ai înviat din morți să mă salvezi dacă mă încred în Tine. Mă încred în Tine acum, să faci ceea ce ai promis. Te rog să-mi ierți păcatele , salvează-mă de mânia lui Dumnezeu și dă-mi viața veșnică. Îți mulțumesc că ești Mântuitorul meu și că mă faci un copil de Dumnezeu. Amin.”

Ce urmează?

Dacă doar ce ți-ai pus credința în Isus, ai fost născut la o viață nouă cu El. Te invităm să te întâlnești cu noi duminica aceasta, când ne vom închina lui Dumnezeu prin cântece, rugăciuni, studiu biblic. Împreună creștem în relația noastră cu Dumnezeu și cu ceilalți. Învățăm cum să-L urmăm și cum să ascultăm de Mântuitorul nostru, pe măsură ce El ne călăuzește viața și ne binecuvântează.

 

Webinviteflyer2020

Isus i-a răspuns:
Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: