Dumnica la 11:00

springchurchad

Duminica 24 dec

Duminică, 24 Decembrie, la 11.00, va fi un serviciu de celebrare a Crăciunului cu colinde, tort de Crăciun și un mesaj din Luca 2.

Veniți pregătiți cu o colindă pe care o puteți cânta singuri sau cu un grup de prieteni. Vom cânta și alte colinde pe care le doriți împreună. Vom avea un timp de bucurie și sărbătoare și nu vreți să ratați această ziChristmasCardBackground

Închinare

winterad

Închinare

newworshipad

Mesaj audio mp3 – Filipeni 1:7-18

Cum poți fi sigur că vei ajunge în Rai

BeSureof Heaven cover photo

Cum poți fi sigur că
vei ajunge în Rai

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. ” (Ioan 3:16).

Așa cum spune Biblia, fiecare persoană va petrece veșnicia în Rai sau în iad. Veșnicia e un timp îndelungat. Din nefericire, există multă confuzie cu privire la calea către Rai. Dorința lui Dumnezeu pentru tine este să fii sigur că vei ajunge în Rai.

Noi toți suntem păcătoși

„Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

A păcătui înseamnă a rata ținta. Noi toți ratăm ținta perfecțiunii lui Dumnezeu. E ca și cum ai trage cu arcul și ai rata cercul din centrul țintei. Putem încerca din răsputeri să trăim corect și să facem fapte bune, însă vom eșua să fim perfecți.

Când ne gândim la păcat, majoritatea ne gândim la acele fapte pe care le calificăm drept păcate „majore”, precum crima, violul, etc. Le clasificăm sau le măsurăm, din punctul nostru de vedere al gravității lor. Dar păcatul, așa cum este definit în Biblie, deseori este la fel de simplu ca invidia, mândria, mânia, poftele murdare sau gândurile urâte. Cu siguranță ești de acord că toți suntem vinovați de cel puțin unul din aceste lucruri, astfel încât toți am încălcat poruncile lui Dumnezeu.

Mulți oameni cred că din cauza faptului că suntem păcătoși, Dumnezeu ne urăște. Adevărul este că Dumnezeu ne iubește, dar urăște păcatul nostru. Păcatul nostru este ceea ce ne desparte de Dumnezeu.

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

Din moment ce am încălcat legile lui Dumnezeu, trebuie să plătim pedeapsa pentru păcatul nostru. Dacă un infractor ar răni pe cineva din familia ta, cu siguranță ai vrea să fie prins și adus în fața instanței pentru a se face dreptate. Totuși, dacă „ar scăpa”, ai crede că judecătorul nu a fost drept, și ai avea dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că plata, sau pedeapsa ce trebuie plătită pentru păcatul tău este moartea, care ar fi despărțirea spirituală de Dumnezeu pentru totdeauna în iad. Faptele tale bune, sau intențiile tale bune nu vor plăti pentru păcatele tale. În concordanță cu Biblia, moartea este singura plată.

Raiul va fi un loc perfect. Omul trebuie să fie perfect neprihănit pentru a ajunge în Rai. Faptul că fiecare dintre noi este deja păcătos ne descalifică din a intra în Rai. Biblia spune: „Nimic întinat nu va intra în ea (Rai), nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.” (Apocalipsa 21:27)

Dacă ar exista doar un singur păcat în Rai, ar exista și moartea. Atunci Raiul ar avea aceleași probleme pe care le experimentăm pe pământ. Astfel, o persoană nu poate intra în Rai nici măcar cu un singur păcat. Nici măcar o minciună nu poate intra în Rai. Trebuie să fii perfect neprihănit în ochii lui Dumnezeu pentru a intra în Rai.

Nicio sumă de fapte bune nu vor fi suficiente pentru a ne duce în Rai. Mulți oameni cred că încercând să fie buni, religioși, încetând anumite obiceiuri rele, sau începând niște obiceiuri bune îi vor califica să intre în Rai. Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)

Gândiți-vă la acest lucru: dacă trebuie să fim perfecți pentru a intra în Rai și noi deja am păcătuit, indiferent de cât de multe „fapte bune” facem, ele nu ne vor face perfecți. Deja am eșuat și suntem descalificați. Fiecare dintre noi stă osândit de Dumnezeu din cauza păcatului nostru. De asemenea observați și că Biblia spune că a fi „mântuit” nu este un lucru pe care cineva îl poate câștiga sau merita. Este darul lui Dumnezeu și nu este rezultatul faptelor noastre bune. Dacă vrem să ne plătim datoria, atunci vom petrece veșnicia despărțiți de Dumnezeu în iad.

Dar Dumnezeu nu vrea acest lucru pentru noi. El deja ne-a dat soluția. Isus Cristos a murit în locul nostru, plătind în totalitate prețul pentru păcatele noastre. Domnul Isus Cristos, Dumnezeu întrupat, nu a avut niciun păcat. Când Isus a venit în această lume, El a venit pentru a muri pentru noi. Ai auzit că Isus a murit pentru păcatele noastre, dar înțelegi că El a murit pentru păcatele tale, în locul tău? Biblia spune astfel: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8)

Când Isus a murit pe cruce, a luat asupra Lui toate păcatele pe care le-am făcut sau le vom face vreodată, plătind în întregime plata pentru noi, nelăsând nimic pentru noi să mai plătim. Biblia spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21) Isus a plătit întregul preț pentru păcatele tale. Când Isus a murit pe cruce, a strigat: „S-a terminat!” Cuvântul „terminat” înseamnă „plătit în întregime”. A fost îngropat și a înviat din morți trei zile mai târziu pentru a demonstra că s-a terminat. Dumnezeu e satisfăcut cu plata pe care Isus a făcut-o pentru păcatele tale și tu nu mai ai de făcut nicio „faptă”.

Tot ce putem face pentru a primi viața veșnică este să credem în Isus Cristos ca Mântuitorul nostru. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) El îți oferă viața veșnică în dar. Momentul în care-ți pui credința în Isus Cristos ca Mântuitor al tău personal, Dumnezeu îți dă viața veșnică ca un dar gratuit. „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23). Observați că este un dar. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)

Atunci ce mai e de făcut? Doar să crezi. Doar să-ți pui credința, încrederea, în Isus Cristos, că El a plătit prețul pentru păcatele tale. Momentul în care-ți pui credința în El, El îți va da viața veșnică. Isus Însuși a spus astfel: „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.” (Ioan 6:47).

Dacă Dumnezeu îți dă viața veșnică, cât va dura? Răspunsul evident este că va dura o veșnicie. Exact asta înseamnă cuvântul „veșnic”. Dacă ar înceta, atunci nu ar mai fi veșnică. Exact acest lucru îl face Isus în momentul când îți pui credința în El. Te mântuiește și-ți dă darul vieții veșnice. Ești iertat de toate păcatele tale și ești declarat „neprihănit” de către Dumnezeu Însuși. Devii copil de Dumnezeu. „Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor, şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.” (Faptele Apostolilor 13:38-39)

„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.” (Ioan 6:47).

Ce urmează?

Dacă doar ce ți-ai pus credința în Isus, ai fost născut la o viață nouă cu El. Te invităm să te întâlnești cu noi duminica aceasta, când ne vom închina lui Dumnezeu prin cântece, rugăciuni, studiu biblic. Împreună creștem în relația noastră cu Dumnezeu și cu ceilalți. Învățăm cum să-L urmăm și cum să ascultăm de Mântuitorul nostru, pe măsură ce El ne călăuzește viața și ne binecuvântează.

De asemenea , poți afla mai multe pe adresa de internet de mai jos. Contactează-ne online sau personal dacă ai întrebări.

churchflyer

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. –Ioan 5:24

Isus i-a răspuns:
Eu le dau viaţă veşnică şi în veac nu vor pieri; şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

Duminica la 11:00

sunday ad

sunday ad

Dsunday aduminica la 11:00 – Ioan 13:1-17 –

Înainte de Sărbătoarea Paştelui, Isus, ştiind că I-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că îi iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, gândul să-L trădeze. Isus, ştiind că Tatăl I-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu Se duce, S-a ridicat de la masă, Şi-a pus deoparte hainele, a luat un ştergar şi S-a încins cu el.

Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. Când a ajuns la Simon Petru, acesta I-a zis: – Doamne, Tu să-mi speli picioarele?!

Isus i-a răspuns: – Tu nu pricepi acum ce fac Eu, dar vei înţelege după aceea.

Petru I-a zis: – Niciodată nu-mi vei spăla picioarele! Isus i-a răspuns: – Dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu Mine!

Simon Petru I-a zis: – Doamne, nu doar picioarele, ci şi mâinile şi capul!

Isus i-a zis: – Cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie să se spele decât pe picioare, apoi este curat în întregime. Şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi. Căci El îl ştia pe cel ce urma să-L trădeze; de aceea a spus: „Nu toţi sunteţi curaţi.”

După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat haina şi S-a aşezat să mănânce din nou. El le-a zis: „Înţelegeţi ce v-am făcut? Voi Mă numiţi «Învăţătorul» şi «Domnul» şi bine ziceţi, pentru că sunt. Deci dacă Eu – Domnul şi Învăţătorul – v-am spălat picioarele, atunci şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Căci Eu v-am dat un exemplu, ca să faceţi şi voi aşa cum v-am făcut Eu vouă. Adevărat, adevărat vă spun că nici un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui şi nici un apostol nu este mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă ştiţi aceste lucruri, sunteţi fericiţi dacă le faceţi.

Isus nu a venit să-ți arate calea către mântuire

Isus nu a venit să-ți arate calea către mântuire.  Isus ESTE calea către mântuire.

Isus ESTE calea către mântuire.

El a trăit o viață perfectă, fără păcat în locul tău, pentru tine. Apoi a murit pe cruce pentru tine, în locul tău. A primit toată pedeapsa pentru păcatele tale, ca tu să nu trebuiască să fii pedepsit. Apoi a înviat din morți și trăiește și azi pentru a fi salvarea ta din păcat și din iad.

El nu a murit pentru a-ți arăta cum să trăiești sau cum să mori sau pentru a începe o religie pe care s-o urmezi – El a murit în locul tău. El a murit pentru a îndeplini în totalitate tot ce era necesar pentru a te duce într-un rai glorios cu Dumnezeu.

gospelpicrom

Iar acum, în momentul în care te încrezi în El, vei beneficia de tot ce a făcut pentru tine: viața veșnică, mântuire din păcat și dintr-un iad groaznic și o relație cu Dumnezeu ca Tatăl tău care începe acum și va continua pentru totdeauna.
Te încurajez să crezi în El și să citești evanghelia după Ioan din Biblie pentru a începe să crești relația cu El azi, și mă rog să găsești o biserică aproape de tine, să te poți alătura altora, sărbătorind minunățiile unei vieți reale cu Dumnezeu de partea ta, îngrijindu-se de nevoile tale.

,,Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit.”

Vino Doamne Isus, vino (Even so come)

Marșul pentru Viață -25 martie 2017 –video

Priviți acest video al unui copil avortat la câteva luni de sarcină, care a supraviețuit puțin timp, și puteți vedea cât de viu și activ era. Avortul e crimă și este un motiv pentru care se merită să ieșim la protest. Sper să vă vedem la Marșul pentru Viață -25 martie 2017.
Watch this video to see a baby aborted early in pregnancy who survived for a time, and see for yourself how alive and active this little child was. Abortion is murder, and that is something worth marching in the streets to protest. We hope to see you at the Marșul Pentru Viața – 25 martie.