Credeți și știți, pt. II, sermon audio

Credeți și știți, pt. I – sermon audio

Capture

Credeți și știți, pt. I – sermon audio – duminica 23 septembrie 2018

DA la referendumul din 7 Octombrie

Sermon Audio Luca 16:1-13 – o pilda

sundayad

1 Corinteni 11 – „Cina Domnului” sermon audio

Romani 4

Căci ce spune Scriptura? „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, şi acest lucru i s-a socotit dreptate.“ Plata unui om care lucrează nu este considerată ca un dar, ci ca un lucru care îi este datorat, însă celui care nu lucrează, ci se încrede în Cel Care-l îndreptăţeşte pe cel neevlavios, credinţa îi este socotită dreptate. Tot aşa spune şi David când vorbeşte despre fericirea omului pe care Dumnezeu îl socoteşte drept fără fapte: „Ferice de cei ale căror nelegiuiri sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina!“ –Romani 4:3-8

Ioan 17:20-26 sermon audio

Coloseni 1 – Sermon Audio

Sermon Audio 19 August 2018, Fapte 12

fpate12slide

Sermon Audio Fapte 12, 1 Petru 5:7 – 19 August 2018

Estera – Sermon Audio

part 1

Part 1  –Setting the tables

part 2

Part 2  –The tables turning

part 3

Part 3  –Haman’s last meal

part 4

Part 4 – The victory feasts