Arhive categorie: All posts

VBS pentru copii! – 6-9 august!

VBS Ad picture

Mesaj Audio 21 iulie – Luca 16:19-31

Luke 16 picture for recording

În veci El e glorificat!

Mesaj audio 1 Ioan 5:1-13 – 7 iulie

July7mesaj adframe

Coloseni 3:13

posttoday

Psalmi 16

Daves SundayCheckin verse 30 June

Sermon Audio 1 Ioan 3:24-4:6 == 23 iunie

sundayrecordingpicture

Duminica 23 iunie la 11:00

Duminica 23 iunie la 11:00– 1 Ioan 3:24-4:6

Cel ce păzeşte poruncile Lui rămâne în El, iar El în acesta. Prin aceasta cunoaştem că El rămâne în noi: prin Duhul pe Care ni L-a dat. Preaiubiţilor, să nu credeţi orice duh, ci verificaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu sau nu, pentru că în lume au ieşit mulţi profeţi falşi. Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Isus Cristos a venit în trup este de la Dumnezeu, iar orice duh care nu-L mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este al anticristului, despre care aţi auzit că vine; acum el este deja în lume. Copilaşilor, voi sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi învins, pentru că Cel Ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume şi de aceea ce vorbesc ei este din lume, iar lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu; cel care Îl cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă, însă cel care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem care este Duhul adevărului şi care este duhul rătăcirii.

 

Friday Flashback -Old sermon audio

Un mesaj din Slobozia – 2006

Fapte 6

Cine Merge în Rai?

Autor: Bob Bunnell

      “Nu e nimic mai important pentru mine decât să merg în Rai.” Acest lucru mi l-a spus Laura din Bucureşti când am vorbit cu ea acum două veri. Din moment ce vom trăi undeva pentru totdeauna, aceasta este o problemă importantă pentru toată lumea.

Question Mark Sky Background

     Un verset preferat din Biblie dă un răspuns surprinzător întrebării: “Cine merge în Rai?” Este surprinzător pentru că nu este ceea ce crede majoritatea oamenilor.

     Iată versetul: “Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.” (Romani 4:5)

     Sunt trei caracterisitci ale persoanei care merge în Rai ce reies din acest verset:

     1). Păcătosul se califică pentru a merge în Rai. Versetul spune că Dumnezeu “socoteşte pe păcătos neprihănit” În contextul acestui verset se spune povestea regelui David din Vechiul Testament. El a fost un om bun care a păcătuit mult. A comis adulter şi l-a pus pe soţul femeii în fruntea luptei pentru a fi ucis. David a păcătuit în multe feluri, însă păcatele lui au fost iertate şi este un exemplu că păcătoşii pot ajunge în Rai.

     2). Şi cel care nu merită se califică. Versetul spune: “Pe când celui ce nu lucrează…” Pentru a ajunge în Rai nimeni nu lucrează spre mântuirea lui. Ilustraţia lui Pavel din context este Avraam. Avraam este venerat de către evrei, arabi şi creştini. El a fost un om foarte bun, însă versetul spune că Avraam nu a ajuns în Rai nici prin fapte bune (versetele 1-5), nici prin fapte religioase (versetele 9-12).

     Raiul este pentru cei care nu lucrează pentru el şi nici nu-l merită. Însă dacă Raiul este pentru păcătoşi şi pentru cei care nu-l merită, atunci cum ajunge cineva în Rai? Răspunsul Bibliei este prin credinţă. Cea de-a treia caracteristică a celui care ajunge în Rai este:

     3). Cel care vine prin credinţă se califică: Credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Aceasta este credinţa în Domnul Isus Cristos care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Noi venim la Cristos şi păcătoşi, şi nemeritând şi ne punem credinţa în El să ne mântuiască pentru că El a murit pe cruce în locul nostru, pentru păcatele noastre. Făcând acest lucru, credinţa noastră ne este socotită drept neprihănire.

     Raiul este pentru păcătoşi şi cei care nu-l merită care-şi pun credinţa în Cristos ca Mântuitor al lor personal. Am fost bucuros să-I spun acest lucru Laurei. Atunci ea mi-a zis că Dumnezeu m-a trimis la ea.

     Poţi spune cu ajutorul acestui verset dacă eşti unul dintre cei care vor merge în Rai?

Divider

Ce urmează?

     Dacă doar ce ți-ai pus credința în Isus, ai fost născut la o viață nouă cu El. Te invităm să te întâlnești cu noi duminica aceasta, când ne vom închina lui Dumnezeu prin cântece, rugăciuni, studiu biblic. Împreună creștem în relația noastră cu Dumnezeu și cu ceilalți. Învățăm cum să-L urmăm și cum să ascultăm de Mântuitorul nostru, pe măsură ce El ne călăuzește viața și ne binecuvântează.

church flyer photo version