Arhive etichetă: biserica

Care este semnificația Bibliei?

 

BibliatractCare este semnificația Bibliei? Este o singură temă, ce poate fi spusă în mod concis, pentru a ajuta pe cineva să înțeleagă repede care este esența mesajului lui Dumnezeu pentru noi?          

(Read this in English)

Poate că esența este: ,,Fii bun. Dumnezeu te vede.” Sau poate: „Fii altruist pentru a fi plăcut altora, și atunci vei fi fericit.” Sau ceva de genul: „Toate lucrurile se vor sfârși bine. Dreptatea va triumfa, cei răi vor fi pedepsiți așa cum merită, și cei buni vor fi răsplătiți după faptele lor.”

Acestea sunt câteva din ideile pe care oamenii le au despre Biblie, însă ei ratează adevărata esență.

Vestea bună este că nu trebuie să ghicim. Pentru că Biblia deja ne oferă o descriere pe scurt clară despre ea însăși. Numindu-se „Scripturi” într-un pasaj pe care apostolul Pavel l-a scris, Biblia spune astfel despre ce este cel mai important adevăr al lui Dumnezeu: „Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanţă este ceea ce eu, la rândul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor.” (1 Corinteni 15:3-4)

Aceasta este ideea de bază. Cristos a murit pentru noi și a înviat din morți. Acest lucru a fost profețit în partea Bibliei scrisă înainte să se întâmple, și este tema principală a părții din Biblie scrisă după acest moment. Cristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți.

Observați că nu spune doar că El a murit și a înviat. Muți oameni buni, religioși știu că El a făcut acest lucru, însă tot nu înțeleg punctul esențial al Bibliei și încă nu au o relație cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegi DE CE a murit Isus pentru a ști ce spune Dumnezeu. El a murit „pentru păcatele noastre.” Nu a murit pentru a întemeia o religie. Nu a murit pentru a ne da un exemplu al unei vieți sacrificate ce va fi plăcută înaintea lui Dumnezeu. Nu a murit pentru „păcatul originar” sau pentru „păcatele lui Adam.” El nu a murit pentru a-ți arăta cum să trăiești și nici nu a murit pentru a-ți arăta cum să mori.

El a murit pentru păcatele tale.
El a murit în locul tău.

Indiferent dacă ai citit sau nu vreodată Biblia, deja știi tot ce este de știut despre păcat. Păcatul e motivul pentru care-ți încui ușile înainte să te duci la culcare noaptea. Și deja știi că ești un păcătos. Este motivul pentru care nu vrei ca nimeni să nu-ți știe multe din secretele pe care le ai.

Iar când vei sta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să știi că Lui nu-i place că ai păcătuit. El nu e gata să treacă cu vederea nici măcar unul din păcatele tale, mai ales toate păcatele care le-ai făcut de-a lungul vieții tale. Dumnezeu este sfânt. El este perfect. El este pe deplin neprihănit în tot ceea ce face. Și El nu va accepta nici măcar o măsură mică de păcătoșenie în cer.
Însă El te iubește, El mă iubește și El vrea să trăim împreună cu El pentru totdeauna, chiar dacă nu putem din cauza păcatelor pe care le-am făcut.

Astfel că El a făcut ceea ce era necesar pentru a satisface și dreptatea Lui neprihănită, dar și iubirea Lui plină de îndurare. El S-a întrupat într-un Om – Omul Isus Cristos. A trăit o viață perfectă în locul nostru. Apoi, chiar dacă nu era nicio vină în El, a murit pe cruce. A murit pentru păcatele noastre. Biblia a spus că El va face acest lucru cu sute de ani înainte ca El să vină pe pământ. Și, în concordanță cu Scripturile, El a făcut întocmai cum a promis. A murit pentru păcatele noastre.
Asta înseamnă că El a primit întreaga pedeapsă a lui Dumnezeu pe care noi o merităm pentru păcatele noastre. Ca Dumnezeu să pedepsească cu dreptate toate greșelile noastre, mici și mari, și încă să ne ierte. Chiar dacă noi nu putem dobândi iertarea prin ce facem, El a dobândit-o pentru noi prin faptul că nu a păcătuit și a primit pedeapsa în locul nostru.
Dar El nu doar a murit pentru păcatele noastre – El a și înviat din morți. Datorită acestui lucru, El poate fi Mântuitorul nostru azi, ne poate da viața veșnică în cer pe care a dobândit-o în locul nostru prin faptul că a trăit o viață perfectă.

Deja știi că ai păcătuit. Deja știi că păcatul merită pedeapsă. Acum, mulțumită Cuvântului lui Dumnezeu din Biblie, deja știi că poți scăpa de pedeapsa pe care o meriți datorită a ceea ce a făcut Cristos pentru tine.

Acesta este mesajul Bibliei pentru tine, pe scurt. Iar tu trebuie să-i răspunzi în mod personal, punându-ți credința în Cristos ca Mântuitor al tău pentru a primi beneficiile morții lui Cristos în locul tău. Nu este suficient doar să auzi aceste lucruri. Trebuie să-ți pui credința doar în Cristos, să crezi promisiunea Lui de a-ți da viața veșnică. Pune-ți toată speranța în El, nu în faptele tale sau în activitățile religioase. Cei care nu cred în Cristos pentru viața veșnică vor muri cu păcatele neiertate și vor ajunge în iad pentru a primi pedeapsa veșnică.

Vino azi la Isus pentru a primi mântuirea. Spune-I că recunoști că ai păcătuit și meriți pedeapsa. Spune-I că crezi că El te iubește și că a murit în locul tău pe cruce. Spune-I că te încrezi doar în El pentru a te ierta, pentru a te curăța de păcat, și pentru a-ți da viața veșnică în cer, așa cum a promis.

Cu-adevărat El promite acest lucru tuturor care cred acest mesaj. Mesajul pe care Dumnezeu l-a scris pentru tine în Cuvântul Lui. „Cristos a murit pentru păcatele noastre … și a înviat din morți.”

Isus: „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă.” -Ioan 5:24

 

Ce urmează?

Dacă doar ce ți-ai pus credința în Isus, ai fost născut la o viață nouă cu El. Te invităm să te întâlnești cu noi duminica aceasta, când ne vom închina lui Dumnezeu prin cântece, rugăciuni, studiu biblic. Împreună creștem în relația noastră cu Dumnezeu și cu ceilalți. Învățăm cum să-L urmăm și cum să ascultăm de Mântuitorul nostru, pe măsură ce El ne călăuzește viața și ne binecuvântează. .

Isus i-a răspuns:
Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

churchflyer

 

De ce a murit Isus pe cruce?

Hristos a înviat! Dar de ce a trebuit Isus să moară?

Dacă vrem să mergem în rai, este la fel de important răspunsul la această întrebare, ca și învierea lui Isus. În 1 Timotei 2:5-6, Biblia ne dă răspunsul lui Dumnezeu la întrebare: “Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi.”

 christ_on_the_cross_Clipart_FreeEste un singur Dumnezeu. Dumnezeul care ne-a creat este și Dumnezeul care ne va judeca și ne va trimite în locul în care ne vom petrece veșnicia. Acest Dumnezeu care ne va judeca este Dumnezeul pe care-L mâniem când păcătuim. Și cu toții am păcătuit împotriva Lui. Toată viața noastră, când am fost ispitiți să mințim, să furăm sau să ne comportăm greșit cu alții, am făcut-o. Cu toții merităm pedeapsa de la Dumnezeu. Așadar, cu toții avem nevoie de o modalitate prin care putem să-L facem să nu mai fie mânios pe noi. O modalitate de a fi iertați pentru toate lucrurile pe care le-am făcut să-L mâniem. Doar atunci vom putea spera să scăpăm de iad, și să ajungem în rai.

Dar cum putem să-L facem pe Dumnezeu să ne ierte? Versetul ne spune că este o singură cale. Hristos Isus este singurul mijlocitor disponibil între noi și Dumnezeu. Hristos este singurul care ne poate aduce la Dumnezeu și se poate elibera de mânia îndreptățită a lui Dumnezeu față de păcatele noastre. Astfel încât nu ne putem pune speranța în rugăciuni adresate sfinților sau în mărturisirea păcatelor înaintea preoților. Dumnezeu ne-a spus că este un singur glas pe care-l va asculta, care va vorbi în numele nostru. Singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni – Hristos Isus.

Astfel ajungem la vestea bună pe care o primim în aceast verset despre motivul pentru care Hristos a trebuit să moară pe cruce. El S-a dat pe Sine Însuși ca răscumpărare pentru noi. Când a murit, Isus a plătit prețul pe care noi îl datorăm lui Dumnezeu pentru păcatele noastre împotriva Lui, ca noi să putem fi eliberați de acea datorie. Hristos a fost pedepsit în locul tău pentru fiecare păcat pe care l-ai făcut împotriva lui Dumnezeu. Murind în locul tău și luând pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele tale, El a plătit datoria de răscumpărare ca tu să scapi de mânia lui Dumnezeu.

După ce a murit Hristos, El a înviat din morți, dovedind că a plătit întregul preț pentru păcatele tale și că Dumnezeu a acceptat jertfa Lui pentru tine, ca mijlocitor al tău înaintea lui Dumnezeu. Acum poți fi mântuit și poți avea viața veșnică doar crezând acest mesaj și punându-ți încrederea personală în Hristos ca El să-ți dea mântuirea. Spune-I lui Isus din toată inima ta, având credința că El a murit pentru tine și a înviat din morți. Mărturisește-ți Lui păcatele. Cere-I iertarea și primește de la El iertarea pe care ți-a promis-o pentru păcatele tale. El te va face copil al lui Dumnezeu, iar la sfârșitul acestei vieți, când te va judeca Dumnezeu, El îți va da învierea și raiul, precum și Hristos a înviat din morți.

Cristos a înviat!

meghanmural

Dar te-ai gândit vreodata ce înseamna asta pentru noi? Ştii că învierea lui Isus Cristos afecteaza destinul tău veşnic? Ai citit în Biblie cum răstignirea Lui pe cruce şi învierea iţi poate aduce iertarea tuturor păcatelor tale şi garanta viaţa veşnică împreună cu Dumnezeu în Rai ca un dar gratuit pentru tine?

Înainte de a-l învia pe Lazăr din morţi, Domnul Isus a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” (Ioan 11:25) Isus a dovedit că El este Fiul lui Dumnezeu care are putere absolută asupra vieţii, morţii şi învierii, prin faptul că a înviat din morţi, ceea ce sărbatorim noi de Paşte. Şi precum „învierea şi viaţa”, El l-a înviat pe Lazăr din morţi dovedind că are putere asupra morţii noastre şi are putere de a ne da viaţă veşnica. El a promis că toţi cei ce cred în El vor moşteni viaţa veşnică prin credinţă.

Deci ce trebuie să credem pentru a primi oferta vieţii veşnice a lui Isus Cristos? 1) Mai intâi trebuie să credem că El este singura cale. Ca unic Fiu al Lui Dumnezeu şi singurul care a învins moartea, El a spus acest lucru. El a zis: „Eu sunt calea, adevarul şi viaţa. Şi nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6) Deci biserica, ritualurile religioase, postul, şi faptele bune nu sunt calea care duce în Rai. Credinţa numai în Domnul Isus Cristos este singura cale spre Rai; doar crezând în Cine este El şi ce a facut El putem ajunge acolo. Domnul Isus Cristos a spus aşa şi noi trebuie să Îl credem dacă vrem să ajungem în Rai, indiferent de ce ne spun altii—fie ei lideri religioşi—despre cum să obţinem viaţa veşnică.

2) În al doilea rând, noi trebuie să credem ce zice Biblia că a facut Isus pentru a ne da viaţă veşnică: „că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi.” (1Corinteni 15:3-4) Înainte de venirea lui Cristos, Dumnezeu a promis în Vechiul Testament că El va veni, că va muri pentru păcatele noastre, că va învia din morţi şi ne va da o viaţă nouă. Apoi Isus a venit şi a făcut toate acele lucruri după cum au fost promise. Ce înseamna că „Cristos a murit pentru păcatele noastre?” Înseamnă că păcatele noastre merită pedeapsa lui Dumnezeu. Noi merităm moartea şi separarea veşnică de Dumnezeu în iad. Dar datorită faptului că Dumnezeu ne iubeşte, El L-a lăsat pe Fiul Său să moară în locul nostru şi să ia toată pedeapsa pe care o meritam noi pe cruce.

Chiar în acest moment, dacă crezi aceste lucruri şi iei hotarârea de a te încrede numai în ceea ce Cristos a făcut prin moartea Sa în locul tău pe cruce, prin acea credinţă vei primi viaţa veşnica împreuna cu Cristos. Nu pentru că ai meritat-o, ci pentru că Cristos a meritat-o în locul tău şi ţi-o oferă astazi. Începe prin a-I spune lui Dumnezeu că crezi că ai păcatuit împotriva Lui şi că nu eşti vrednic de Rai, după cum spune Cuvântul Său. Apoi spune-I că crezi că Isus a murit în locul tău şi a luat întreaga pedeapsă pentru păcatele tale, că a murit pentru tine şi a înviat. Dumnezeu, care nu poate minţi, ţi-a promis acest dar gratuit. El işi va ţine promisiunea, va auzi rugaciunea ta si iţi va da viaţă în Rai.

Studiu Biblic – Luca 19 – ‘Medalia de aur’ – Duminica 1 Sep 2013

GoldMedalSermoncover

Inchinare Duminica 25 August – Music Video

 

 

Nou Locaș de Închinare

Calea Moților nr 143-145

Domnul a dat Bisericii Harul Domnului un nou locaș de închinare. Sunteți invitați să vă alăturați nouă duminica de la orele 11.00 pentru un timp de închinare și studiu biblic pe Calea Moților nr. 143-145.

  map 1 to church

 map 2 to church zoomin

Ne aflăm chiar lângă stația de autobuz Agronomia, vizavi de fabrica de bere Ursus. Puteți ajunge în stația Agronomia cu următoarele mijloace de transport: 1, 6, 7, 9, 24, 24b, 25, 29 și 42.  (De asemenea autobuzul 30 ajunge cu o stație mai jos – la Spitalul de Copii.)

Mai jos se vede cum arată intrarea din stradă. Mergeți prin gangul ce este indicat de săgeată.

picture 1

           Când ați parcurs gangul, treceți prin stânga de farmacie și intrați în clădire prin ușa indicată de săgeata de mai jos.

picture 2

Dacă vedeți în geam această imagine, ați ajuns:

sign picture

 De-abia așteptăm să vă vedem duminică, să ne închinăm Mântuitorului împreună.

Craciunul prin ochii lui Iosif

joseph

Asculta

O veste-am adus

Craciunul prin ochii Mariei

Mary

Asculta

Inchinare – Floresti